ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    ระหว่าง  31/8/2563 - 6/9/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 303591-3
(1) 1, EN 512 EN
 
อังคาร
 
  
พุธ 303428-3
(3) 1, EN 307 EN
 
พฤหัสบดี
 
  
ศุกร์ 303437-4
(3) 1, EE 606 EE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: