ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
พุธ     303323-3
(3) 1, EN 309 EN
พฤหัสบดี 303429-4
(3) 1, EN 514 EN
  303211-3
(3) 1, EN 307 EN
     303111-3
(3) 1, EN 307 EN
ศุกร์     303591-3
(1) 1, EN 514 EN
     303697-3
(1) 1, EN 514 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: