ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:50
จันทร์     305453-4
(3) 1, EN 309 EN
   
อังคาร 305453-4
(3) 1, EN 609 EN
     305388-1
(3) 1, EN 609 EN
พุธ  300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
  305388-1
(3) 1, EN 516 EN
   
 
พฤหัสบดี
 
        
 
ศุกร์
 
        
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  305388-1  Operating Systems
ระบบปฏิบัติการ
1(C) 13 ส.ค. 2562
เวลา 16:00-19:00
EN 210
(C) 25 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 307
  305453-4  Artificial Intelligence
ปัญญาประดิษฐ์
1(C) 14 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 210
(C) 16 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 305
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: