ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์       305388-1
(3) 1, EN 516 EN
 
อังคาร
 
       
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
    305453-4
(3) 1, EN 510 EN
  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
ศุกร์ 305453-4
(3) 1, EE 113 EE
    305388-1
(3) 1, EN 516 EN
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: