ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  13/7/2563 - 19/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 303491-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
       
อังคาร 303491-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
       
พุธ  303322-4
(3) 2, EN 516 EN
     
พฤหัสบดี      303522-3
(3) 1, EE 606 EE
 303522-3
(3) 1, EE 606 EE
ศุกร์  303592-2
(3) 1, EN 310 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: