ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
     
 
อังคาร
 
     
พุธ 303592-2
(3) 1, EN 310 EN
   
พฤหัสบดี 303322-4
(3) 1, EN 510 EN
   
 
ศุกร์
 
     
เสาร์  303690-1
(3) 1, EE 606 EE
  303690-1
(3) 1, EE 606 EE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: