ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์      303322-4
(3) 1, EN 509 EN
อังคาร 303611-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
   303604-1
(3) 1, EE 106 EE
 
พุธ      303604-1
(3) 1, EE 106 EE
 
พฤหัสบดี 303611-1
(3) 1, EE 604 EE
   303512-3
(3) 1, EE 604 EE
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: