ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  5/10/2563 - 11/10/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร     303492-3
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ 303306-3
(1) 2, LAB 1 Shop EE
  303221-2
(3) 1, EN 311 EN
พฤหัสบดี     303492-3
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 
ศุกร์  303491-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
เสาร์  303491-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: