ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร  303522-3
(3) 1, EN 514 EN
  303522-3
(3) 1, EN 514 EN
 
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 303322-4
(3) 2, EE 606 EE
  303512-3
(3) 1, EN 512 EN
ศุกร์ 303592-2
(3) 1, EN 505 EN
  303322-4
(3) 1, EN 309 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: