ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร     303491-4
(3) 4, EE 606 EE
 
พุธ     303491-4
(3) 4, EE 106 EE
 
พฤหัสบดี     303521-2
(3) 1, EN 514 EN
ศุกร์ 303306-3
(1) 1, LAB 1 Shop EE
  303221-2
(3) 1, EN 509 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: