ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     303591-3
(1) 1, EN 512 EN
อังคาร 303306-3
(1) 2, LAB 1 Shop EE
    
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 303306-3
(1) 1, LAB 1 Shop EE
    
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: