ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  303372-1
(3) 1, EE 606 EE
  303380-3
(1) 1, Lab commun EE
 
อังคาร
 
      
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 303372-1
(3) 1, EE 606 EE
 303214-1
(3) 1, EN 511 EN
    
ศุกร์   303214-1
(3) 1, EN 511 EN
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: