ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
จันทร์ 303313-3
(3) 1, EE 106 EE
  303473-3
(3) 1, EN 514 EN
อังคาร  303475-4
(3) 1, EN 511 EN
   
พุธ  303475-4
(3) 1, EN 510 EN
 303473-3
(3) 1, EN 510 EN
   
 
พฤหัสบดี
 
     
ศุกร์ 303481-4
(1) 1, Lab commun EE
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303313-3  Electromagnetic Fields and Waves I
สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1(C) 13 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 514
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 309
  303473-3  Microwave Engineering
วิศวกรรมไมโครเวฟ
1(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 514
(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 305
  303475-4  Optical Communications
การสื่อสารทางแสง
1(C) 15 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 514
(C) 22 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 305
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: