ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 301303-2
(3) 1, EN 505 EN
     
อังคาร 301303-2
(3) 4, EN 305 EN
  301611-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ 301303-2
(3) 3, EN 305 EN
  301470-1
(2) 1, EN 609 EN
 301470-1
(2) 1, EN 609 EN
     301470-1
(2) 1, Shop IE IE
 301470-1
(2) 1, Shop IE IE
     301470-1
(2) 1, EN 307 EN
 301470-1
(2) 1, EN 307 EN
พฤหัสบดี 314501-2
(3) 1, CE 314 CE
  301303-2
(3) 2, EN 207 EN
 
ศุกร์ 301504-2
(3) 1, EN 309 EN
  301491-3
(1) 1, EN 207 EN
 
 314594-1
(3) 1, EN 309 EN
  301102-1
(1) 1, EN 305 EN
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: