ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  11/1/2564 - 17/1/2564 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     303100-1
(1) 1, EN 205 EN
อังคาร 303206-2
(4) 4, EN 205 EN
    
พุธ 303206-2
(4) 5, ติดต่อผู้สอน NU
  303206-2
(4) 2, EN 205 EN
พฤหัสบดี     303206-2
(4) 4, LAB 9 Shop EE
     303206-2
(4) 5, LAB 9 Shop EE
ศุกร์     303206-2
(4) 2, LAB 9 Shop EE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: