ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  11/1/2564 - 17/1/2564 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์     302434-2
(3) 1, IE 511 IE
 
 
อังคาร
 
       
พุธ     302369-2
(1) 1, Shop ME IE
 
พฤหัสบดี        302399-2
(1) 1, EN 305 EN
ศุกร์ 302403-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  302514-2
(3) 1, IE 226 IE
 302514-2
(3) 1, IE 226 IE
เสาร์     302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: