ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์       302499-2
(2) 1, EN 310 EN
 302100-1
(1) 1, EN 510 EN
อังคาร 302502-1
(3) 1, IE 511 IE
       
พุธ     302368-2
(1) 1, Shop ME IE
   
พฤหัสบดี 302522-2
(3) 1, IE 511 IE
       
ศุกร์ 302435-2
(3) 1, IE 602 IE
  302233-2
(3) 1, IE 509 IE
   
     302233-4
(3) 1, IE 509 IE
   
เสาร์ 302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: