ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์       302499-2
(2) 1, EN 310 EN
อังคาร  302311-2
(3) 1, EN 516 EN
  302261-1
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
พุธ  302521-2
(3) 1, IE 511 IE
  302368-2
(1) 1, Shop ME IE
พฤหัสบดี 302311-1
(3) 1, IE 106 IE
  302424-1
(3) 1, EN 305 EN
 302311-2
(3) 1, IE 106 IE
    
ศุกร์     302521-2
(3) 1, IE 602 IE
 
เสาร์ 302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: