ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร 303636-1
(3) 1, EE 106 EE
 303636-1
(3) 1, EE 106 EE
  303352-3
(3) 1, EN 314 EN
พุธ      303352-3
(3) 1, EN 510 EN
 
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303352-3  Control Systems
ระบบควบคุม
1(C) 17 ส.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 205
(C) 15 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 210
  303636-1  Detection and Estimation Theory
ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ
1-(C) 12 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 305
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: