ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
     
 
อังคาร
 
     
พุธ     305341-2
(3) 1, EN 507 EN
พฤหัสบดี     305341-2
(3) 1, EE 106 EE
ศุกร์ 305171-2
(3) 6, EN 609 EN
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  305171-2  Computer Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6(C) 17 ส.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 314
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: