ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
จันทร์ 303303-2
(1) 1, LAB 9 Shop EE
 
อังคาร
 
  
 
พุธ
 
  
 
พฤหัสบดี
 
  
ศุกร์ 303303-2
(1) 2, LAB 9 Shop EE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: