ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  11/1/2564 - 17/1/2564 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
จันทร์  305456-3
(3) 1, EN 511 EN
   
อังคาร  305456-3
(3) 1, EE 113 EE
   
พุธ 305453-4
(3) 1, EE 106 EE
   
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
  305453-4
(3) 1, EN 509 EN
 
ศุกร์
 
     
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: