e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน/2559(ด่วนที่สุด)

     ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Click อ่านรายละเอียดประกาศ...

     ขอแจ้งให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศ ให้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย และสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของตนเองอีกครั้ง หลังจากงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงภาระค่าใช้จ่ายในวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา(วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560)แล้ว โดยดำเนินการ "เข้าสู่ระบบ" และคลิกที่เมนู "ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย"
ทั้งนี้..ให้นิสิตดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป


  * ทั้งนี้ตั้งแต่วันสิ้นสุดการเพิ่มถอนรายวิชาแล้วหากตรวจสอบพบรายการค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามประกาศ ให้ติดต่อ ได้ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล อาคาร QS ด่วน
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968310   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2560
 2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปึการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2560
 3.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2560
 4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต(ด่วนมาก)


ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
 5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 7.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 8.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา